Her er et utvalg av tjenestene vi gjør. Ta kontakt om du har en annen problemstilling du tror vi kan være behjelpelige med. 

Vi utfører regnskapsføringfor små og mellomstore bedrifter.

Administrasjon

 • Betaling av faktura
 • Posthåndtering
 • Utarbeide dokumenter og kontrakter
 • Utarbeide aksjeeierbok og holde den oppdatert
 • Protokollføring av styremøter, årsmøter og generalforsamling

Regnskapsføring

 • Løpende regnskapsføring
 • Avdelings- og prosjektregnskap
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Innlevering av terminoppgave for merverdiavgift
 • Utfylling av dokumenter og statistikker til det offentlige
 • Utarbeidelse av økonomiske rapporter
 • OCR og remittering

Lønnskjøring

 • Kjøring av lønn til ønsket tidspunkt
 • Innlevering av A-melding
 • Fraværregistrering
 • Bistand ved krav om refusjon av sykepenger
 • Lønnsstatistikker
 • Arbeidsavtaler

Fakturering

 • Utfakturering
 • Purring
 • Innsending til inkassoselskap

Årsoppgjør med ligningspapirer

 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
 • Utarbeidelse av ligningspapirer
 • Skattemelding (selvangivelse)

Budsjettering

Selskapsetablering

© Copyright Stensby Regnskap AS